15.  ZIJTAKKEN

 
Het voorafgaande beschrijft slechts een bepaalde lijn in de rij Attevelden.
Er zijn uiteraard vele zijtakken. De takken in de vrouwelijke lijn dragen niet meer de naam Atteveld. Vroeger werd, zoals nu meestal nog, na het huwelijk altijd de naam van de man overge­nomen. Slechts onge­huwde moeders met de naam Atteveld konden de naam weer overdragen aan hun eventuele zonen.
 
Enkele zijtakken zijn globaal onderzocht.
 
Er zijn enkele plaatsen in Nederland waar zich concentraties van Attevelden tot op de dag van vandaag bevinden. Met name in de stad Utrecht, in de kleine plaatsen ten noorden daarvan, in Gouda, Rotterdam, Zwolle, Amsterdam en in de Betuwe zijn velen te vinden.
 
Vele, en wellicht wel alle gevonden takken stammen af van de Utrechtse Attevelden. Er zijn vele relaties gevonden.
Of de Betuwse tak ook een relatie met die uit Utrecht heeft is nog het minst zeker, hier zijn geen verbindingen ontdekt.
 
Het is frappant dat het vertrek van een man of een gezin naar een bepaalde plaats soms vele jaren later een groot aantal nazaten in die plaats tot gevolg heeft. Men was vroeger in vergelijking met nu erg honkvast.
 
Het aantal mensen met de naam Atteveld of een naam die daar erg op lijkt is relatief erg gering.
Uit de volkstelling van 1947 blijkt dat er op dat moment slechts 202 mensen in Nederland (exclusief Friesland, Groningen en Limburg) zijn met deze naam (76 * Atteveld; 56 * van Atteveld; 53 * Atteveldt; 12 * Attevelt; 5 * van Atteveldt).