10.  RUTH MARTINUS (1762≠ - 1824)

 
Omdat Ruth Martinus rooms-katholiek was gedoopt mag worden aangenomen dat, in elk geval voor deze tak Attevelden, de oud-katholieke tijd in 1762 voorbij was.
Ruth Martinus, ook wel Rutger genoemd, woonde "Buiten de Weerdpoort" toen hij in 1785 trouwde met Anna of Annetje van Oostrom.
Zij kregen ca. 7 kinderen, waarvan er zeker 3 jong stierven.
Hoe het hun beide dochters Cornelia (1793) en Johanna (1799) is vergaan is onbekend.
Hun zoon Jacobus (1791) wordt hierna beschreven, zoon Martinus (1797) huwde in 1824 en had weer een zoon en twee dochters.
 
Ruth Martinus was werkman en woonde voor zijn dood in 1824 "Buiten de Weerdpoort" aan de Rodebrug. Hij was toen reeds weduwnaar en liet bij zijn overlijden geen onroerende goederen na.
 
Met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 begon de Franse revolutie.
Dit was de periode waarin Napoleon actief was.
Door grote stukken land onder water te zetten hoopten de Hollanders zich de Fransen van het lijf te houden.
De winter van 1794/1795 was echter een zeer strenge; de grote rivieren bevroren en waren plotsklaps toegankelijk terrein voor de Franse legers.
Met het Franse leger kwamen duizenden Nederlanders terug naar hun vaderland, de patriotten. Eind 18e eeuw heerste in Nederland de strijd tussen patriotten en prinsgezinden. De patriotten hingen de beginselen van de Franse Revolutie aan: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Aanvankelijk verwelkomden veel Nederlanders de Fransen. Nederland bleef tot 1810 een onafhankelijk land, eerst als Bataafse Republiek en daarna als Koninkrijk Holland.
 
Op 16 januari 1795 trokken de Fransen Utrecht binnen, opgewacht door enkele Patriottenlegertjes. Op 18 januari 1795 onderhandelde daar de Fransman Pichegru met een delegatie van de Staten van Holland over de voorwaarden voor de capitulatie. Op dezelfde dag vluchtte Willem V met zijn gezin naar Engeland. De Fransen doopten de republiek tot Bataafse Republiek.
In 1815 delft Napoleon in Waterloo voorgoed het onderspit en wordt gevangen gezet . De Fransen verlaten ons land.
Het Congres van Wenen besluit de noordelijke en zuidelijke Nederlanden onder een oranjevorst (Willem I) te brengen, echter in 1839 weten de zuidelijke Nederlanden zich weer af te splitsen en ontstaat BelgiŽ.