9.  MARTINUS (1726 - 1786)

 
Martinus werd geboren in 1726 en, evenals zijn broer Anthonij , gedoopt in de Roomse kerk aan de Heerestraat.
In 1751 huwt hij Cornelia Terwissel.
Cornelia kwam uit een rijke fami­lie en was reeds vroeg wees. Samen met haar zus Maria werd ze opgevoed op kosten van haar tante Maria deurgoed die zeer rijk was en bij haar overlijden in 1782 goederen en land naliet.
 
Direct na het huwelijk krijgt het paar het erfdeel van Cornelia. Het gaat om een bedrag van  f. 1757,- . Later erft het paar nog  f. 300,- en de kinderen uit het eerste huwelijk ieder f.1450,-.
 
Martinus en Cornelia krijgen 4 kinderen waarvan alleen Cornelis en Cornelia hun jeugd overleven.
Het gezin woont Buiten de Weerdpoort bij het Anthonij Gasthuis.
 
Cornelia sterft in 1760 en laat dan twee kinderen van 8 en 4 jaar achter.  Ze werd begraven met 8 dragers en woonde toen Buiten de weerdpoort bij het Anthonij gasthuis.
Reeds 4 maanden later huwt Martinus weer, nu met Neeltje Rutten Hoff, die ook Buiten de Weerdpoort woonde.
Zij krijgen ca. 10 kinderen waarvan de meeste al jong sterven.
Als Martinus in 1786 overlijdt laat hij, naast zijn vrouw, 6 kinderen achter, waaronder zoon Rutger uit zijn tweede huwelijk.
Hij is begraven bij de Jacobikerk en woonde toen Buiten de Weerdpoort aan de Rodebrug.
 
Op 4 juli 1776 wordt de onafhankelijkheidsverklaring van de (toen nog) 13 Amerikaanse staten opgesteld. De nadruk wordt gelegd op het idee van de oorspronkelijke vrijheid en gelijkheid van de mensen, volkssoevereiniteit en het recht van verzet.