6.  JAN (ca. 1620 - ?)

  
Met zekerheid kan worden gesteld, dat er rond 1650 een Jan van Atteveld in Utrecht heeft geleefd, wiens nazaten in het navolgende zullen worden beschreven.
Deze zekerheid kan men ontlenen aan het feit dat er vanaf ca. 1650 ene Teunis Janszn. is gedetecteerd.
De naam Jan, later wordt dat Johannes, kwam reeds daarvoor veel voor binnen de families Atteveld.
Omdat de oudste zoon altijd naar de vader van de man werd genoemd, kan aan de hand van de voornaam vaak een familierelatie worden gevonden.
Over Jan is tot op heden weinig bekend.
 
 
Bovenstaand schema geeft de waarschijnlijke relaties weer.
 
Wat betreft het geloof kan nog opgemerkt worden dat in die tijd het katholieke geloof min of meer verboden was. men doopte en trouwde dan maar gereformeerd vanuit de gedachte "beter een half ei dan een lege dop".