4. SCHILDERS

 
Vanaf ca. 1500 komen er meer gegevens. De gegevens hebben ook wat meer samenhang, er zijn familierelaties te vinden.
Zo zien we - weer in de stad Utrecht - de volgende tak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerstgenoemde Jan wordt rond 1550 vaak genoemd. Betaalt dan leges en is "dezes Stads cipier". Hij overlijdt in 1565.
Zijn zoon Adriaan was een vrij bemiddeld man. Hij wordt genoemd als "cleermaker" en als "dienaar nette letteren". Deze man komt zeer vaak voor in registers welke bij koop en verkoop van huizen werden bijgehouden.
Jan/Johan (overleden 1674) kwam in 1616/17 als leerling in het St.Lucasgild te Utrecht, terwijl zijn broer Claas al in 1611 als "conterfeytjongen" bij Jan van Malsen kwam.
Zelfportret van Joost (Justus) van Atteveld.
 
 
Joost of Justus leefde tussen 1621 en 1692 en was "constschilder" en in 1656 zelfs "over≠man" van het St. Lucasgild te Utrecht. In 1658 woonde hij in de Voorstraat tegenover het "Vleyshuis" en stierf 13 nov. 1692. Hij was een degelijk genealoog en heraldicus en heeft op dat gebied ook fraaie tekeningen gemaakt. In 1647 copiŽerde hij een venster in het Duitsche huis te Utrecht en in 1649 tekende hij een zegel voor de Stad. Gerard van Loon heeft voor zijn numismatische werken vaak naar tekeningen van hem, munten en penningen laten graveren. In de collectie van der Willigen te Haarlem was zijn door T. Jelgersma naar een orgineel van 1683 getekend portret.

 

Zelfportret van Joost (Justus) van Atteveld.

Herman was meester in de rechten, advocaat van de "edel Hove van Utrecht". In 1612 kwam hij van de universiteit. Hij overlijdt in 1710.
Diederik de zoon van Joost van A. tekende even als zijn vader munten en zegels. Zo tekende hij in 1698 alle Utrechtsche bisschopszegels, thans in het provinciaal archief te Utrecht; ook in de in 1726 door "Frans van Mieris" uitgegeven Beschrijving der bisschoppelijke munten en zegels van Utrecht zijn de meeste munten en zegels naar tekeningen van hem gegraveerd. Samen met zijn vader hebben zij ook enige genealogieŽn onderzocht van rijke stadgenoten. Dirk is vier keer gehuwd en woonde in Kockengen. Hij overlijdt in 1731.
 
In deze tijd (1500-1550) moet ook geleefd hebben ene Jan van Atteveld, die in elk geval twee zonen had t.w. Cornelis en Laurens.
In 1580 en 1630 worden nog genoemd respectievelijk Gerrit Jansz. Atteveld en Marten Jansz. van Atteveld.
In 1652 huwt Luit Gerritsz. van Atteveld, schout van Teckop. Hij is geboren in Kockengen en gereformeerd.
In respectievelijk 1677 en 1697 huwen en Jan Theunisz. van Atteveld. Ook zij zijn gereformeerd.
Familierelaties met de bovenstaande tak zijn waarschijnlijk, maar helaas nog niet gevonden.