3.  GEGEVENS VOOR 1500

 
Reeds ruim voor 1500 werden personen met de naam Atteveld genoemd. Gevonden is het volgende.
 
1265       In een extract wordt vermeld "Everburgem viduam de Attevelde, , Reinerum, filios fuos, nee non filiam fuam, et alios qui ab eadum Everburge vidua processerunt etc.". Kennelijk een familie Atteveld met 5 zonen en een dochter.
 
Tussen 1096 en 1270 vonden de kruistochten plaats.
 
 
1330       In de regesten der stad Utrecht (973) wordt genoemd de Attenvelt als een der mensen die een stukje land bebouwden, t.w. het bisschoppelijke tafelgoed Marscalkerwert.
 
1390       De regesten der stad Utrecht melden dat het gerecht van Attevelt afschrift geeft van een brief uit 1316 waarin Ghisebert die Waersager beschikkingen geeft over het vererven huis.
 
1411       In het buurspraakboek van de stad Utrecht (in het "buurspraakboek" werden de bijzonderheden van de stad vermeld) wordt van Attenveld genoemd als nieuwe burger.
 
1412       de Attevelt wordt genoemd in het dagelijks boek der stad Utrecht.
 
1422       van Atteveld wordt genoemd in het buurspraakboek van de stad Utrecht.
 
1453       In het buurspraakboek van Utrecht worden genoemd van Attevelt en zijn zonen Hendric, Rycout en Gerijt.
 
1474       Johannem de Atteveld.
 
1478       van Attevelt wordt vermeld in een akte waaruit blijkt dat iemand is gevangen genomen om de "nederslag" van Johan van Attevelt zaliger.
              Kennelijk was het een flinke klap.
 
In 1492 ontdekt Colombus Amerika, Vasco da Gama ontdekt in 1498 de zeeweg naar Oost-Indie
 
 
 
 
1493       van Atteveld wordt in het buurspraakboek van de stad Utrecht genoemd als een der mensen die men "geleijde" geeft. Hij wordt ook genoemd in 1495 en 1496.
 
1545       De stichtse leenprotokollen noemen dochter van van Atteveld. Ze is gehuwd met Wilhelm Amelsz.
 
Al met al een aantal onsamenhangende gegevens. Kennelijk hebben er in die tijd toch een aantal personen met de naam Atteveld in de stad Utrecht geleefd.