1. INLEIDING

 
Dit verhaal heeft als leidraad de naam Atteveld.
Het is het voorlopige resultaat van wat onderzoek in de diverse archieven, maar ook van de in elke openbare bibliotheek beschikbare gegevens over de geschiedenis van Nederland vanaf de late middeleeuwen.
Reeds in deze inleiding wil ik benadrukken dat van de "stamboomgedachte" afstand is genomen. Het idee dat bepaalde verre voorouders van grote invloed waren op onze eigenschappen, is zeer onjuist.
 

Om dat duidelijk te maken het volgende.
Elke persoon heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders etc. Als we aannemen dat gemiddeld elke 25 jaar een nieuwe generatie ontstaat, dan zal iemand die in 1975 geboren is, 256 voorouders hebben die rond 1800 geboren zijn.
Een van uw bijvoorbeeld in 1500 geboren voorouders is "verantwoordelijk" voor ongeveer  één-miljoenste deel van u. Van de 5 liter bloed in uw aderen zal dus minder dan een druppel van die betrokken voorouder afkomstig zijn. De kans is dus groot dat u meer verwant bent aan uw buurman dan aan uw in 1500 geboren voorouder.
 
Het zal om bovengenoemde reden dan ook duidelijk zijn dat iedereen wel familiewapens, rijkaards en ook misdadigers in zijn of haar stamboom heeft. Mensen die pochen met familiewapens en dergelijke hebben dus wat snobistische trekjes.
 
Wat wel interessant is, is door via de personen uit een stam­boom, een deel van het verleden wat levendiger en concreter tot uiting te laten komen.
In het navolgende is dan ook getracht, naast de gegevens over voorouders, wat te vertellen over de tijd waarin zij leefden.